สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา"
 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา"
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- 1.แบบฟอร์มฯสรุปผลการดำเนินงานฯ
- 2.ตัวอย่างการเขียนรายงาน
- 3.กรอบการนำเสนอผลงานฯ
- 4.รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 03-12-2020 12:57:48