สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ื ศธ 04167.03/3598 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
 
เมื่อ : 03-12-2020 13:28:22