สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาต่าง ๆ จำนวน 5 โรงเรียน 5 อัตรา
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- บัญชีจัดสรรฯ
- แนวทางการจ้างฯ
- แบบรายงานการจ้าง
 
เมื่อ : 03-12-2020 14:48:50