สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากบริหารงานการเงิน
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(ค่าซ่อมแซมโครงการโรงเรียนประชารัฐ)
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 03-12-2020 16:36:27