สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563
 
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียนและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 08-12-2020 12:47:52