สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Locai Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Locai Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียนและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 14-12-2020 10:15:07