สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง
 
สพฐ. แจ้งการติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีสายสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึง ให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวัันที่ 17 ธันวาคม 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.03/3683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563
 
เมื่อ : 16-12-2020 11:14:46