สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "เสมาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์" ประจำปี 2563
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 1หนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาเสมาสามัคคีปี2563
- 2กำหนดการแข่งขันกีฬาเสมาสามัคคีปี2563
- 3ตัวอย่างผังรูปนักกีฬา
 
เมื่อ : 16-12-2020 13:52:04