สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดดนตรีไทยและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พุทธศักราช 2564
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดดนตรีไทยและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พุทธศักราช 2564
 
เมื่อ : 17-12-2020 10:34:45