สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
กิจกรรมนำเสนอผลงาน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องผู้เรียน
 
กิจกรรมนำเสนอผลงาน เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องผู้เรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 18-12-2020 13:28:18