สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 
สพป.สุุรินทร์ เขต 2 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.03/3747 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
 
เมื่อ : 18-12-2020 15:16:48