สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งทำสัญญาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (4 เดือน)
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน...................... 1.ธุรการ15000 2.ธุรการ 9000 3.นักการภารโรง 4.ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-7
 
เมื่อ : 18-12-2020 16:17:54