สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในโครงการ โรงเรียนประชารัฐ
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ กลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้ง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในโครงการ โรงเรียนประชารัฐ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ (1)
- เอกสารแนบ 2
- เอกสารแนบ 3
 
เมื่อ : 23-12-2020 15:25:32