สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การสำรวจข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้งสำรวจข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ1
 
เมื่อ : 24-12-2020 14:52:25