สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564
 
สพฐ.ได้จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ื ศธ 04167.03/3829 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 
เมื่อ : 04-01-2021 13:42:31