สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
 
สพฐ. แจ้งการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 และได้ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงร่วมประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ ณ ศูนย์ประสานงานโควิด 19 ของเครือข่ายโรงเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนงสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.03/19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
- ระเบียบวาระการประชุม หน้า 1
- ระเบียบวาระการประชุม หน้า 2
 
เมื่อ : 05-01-2021 20:22:40