สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ให้ส่งภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 รร.บ้านโพนม่วง, รร.บ้านขวาวโค้ง, รร.บ้านตั้งใจ, รร.สระขุดดงสำราญวิทยา, รร.บ้านสะเอิง, รร.บ้านเมืองแก, รร.รัตนวิทยาคม, รร.อนุบาลรัตนบุรี, รร.บ้านหนองบัวบาน, รร.บ้านดินแดง, รร.บ้านดงเปือย, รร.บ้านโนนเปือย และรร.บ้านคำผง
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 06-01-2021 14:59:18