สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งการติดตามดำเนินงานหลังการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game based Learning)
 
แจ้งการติดตามดำเนินงานหลังการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game based Learning)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียนและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 07-01-2021 11:35:20