สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การกำกับติดตามรายงานผลการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 ครังที่ 2 ผ่านระบบ eMES
 
การกำกับติดตามรายงานผลการคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1- ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 ครังที่ 2 ผ่านระบบ eMES ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 07-01-2021 12:35:35