สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนบ้านม่วงน้อย)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ โรงเรียนบ้านม่วงน้อย อ.ชุมพลบุรี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ื ศธ 04167.01/34 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
- คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาแทนตำแหน่งว่าง
 
เมื่อ : 07-01-2021 14:15:44