สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง
 
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ื ศธ 04167.01/33 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
- คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาแทนตำแหน่งว่าง
 
เมื่อ : 07-01-2021 14:18:44