สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนวนโคกเม็ก
 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสนวนโคกเม็ก
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ื ศธ 04167.01/35 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
- คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาแทนตำแหน่งว่าง
 
เมื่อ : 07-01-2021 14:21:28