สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แนวทางการจัดทำคำของงบประมาณ
 
เมื่อ : 08-01-2021 13:49:20