สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมุลและบริการจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมุลและบริการจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 08-01-2021 14:03:46