สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- 1.แบบนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
- ปฎิทิน
 
เมื่อ : 08-01-2021 15:18:29