สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (vido conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโดรงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ coding
 
เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (vido conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโดรงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ coding
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียนและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 11-01-2021 13:46:14