สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น, รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น, รางวัลคุรุสภา, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี โดยดาวโหลดข้อมูลได้ที่ www.ksp.or.th
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 12-01-2021 10:09:16