สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลท์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) รุ่นที่ ๒ และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C๔T) รุ่นที่ ๒
 
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลท์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) รุ่นที่ ๒ และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูชั้นสูง (C๔T) รุ่นที่ ๒
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียนและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 12-01-2021 13:18:13