สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดตามโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนและแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564
 
เพื่อให้จัดทำข้อมูลประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตและระดับจังหวัดทันตามกำหนดเวลา ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งและแผนการรับนักเรียน ดำเนินการส่งรายละเอียดดังกล่าว ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 รายชื่อโรงเรียนตามที่แนบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 090 2984965 นางวิชุดา คล้ายแก้ว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 13-01-2021 06:11:01