สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากศูนย์ DLIT
สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
 
สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.03/80 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564ม 2562
 
เมื่อ : 13-01-2021 10:36:32