สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
แจ้งโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้รักษาการใหม่ ต.ค.63
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้ง รร.ที่เกี่ยวข้องทราบ
- คำสั่ง ศธจ. 816/905/906/953
 
เมื่อ : 13-01-2021 13:47:28