สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ1
 
เมื่อ : 14-01-2021 14:37:08